Briefpanel.pl

katalog firm

Baza Firm

      Jesteśmy agencją wysoce wyspecjalizowaną w obsłudze działań promocyjnych wszelkiego typu dla Klientów różnych branż głównie B2B. Powstaliśmy jako połączenie doświadczeń wielu wykwalifikowanych fachowców, którzy współtworzyli rynek reklamowy od jego...

Kategoria: Agencje marketingowe Gadżety reklamowe Reklama Przejdź do wizytówki
Amenity to dynamiczna, profesjonalna i co ważne, oferująca kompleksową obsługę agencja promocyjna. Akceptacja materiałów i koncepcji to jedyne czego oczekuje od swoich Klientów, resztą zajmują się sami. Bogate doświadczenie w organizowaniu różnego rodzaju imprez, gwarantuje...

Kategoria: Agencje eventowe Agencje marketingowe Przejdź do wizytówki
Efea to agencja, która z reklamy uczyniła magię. Skuteczność, kreatywność i terminowość to nasza dewiza. Nasz zespół łączy skutecznie tradycyjne formy reklamowe z nowoczesnymi kanałami przekazu. Pracujemy dla firm o różnych profilach i wielkości, realizując kampanie we...

Kategoria: Agencje marketingowe Copywriting Reklama Przejdź do wizytówki
Setron Consulting to zespół specjalistów dostarczający klientom optymalne rozwiązania dla działalności ich firm. Jesteśmy firmą doradczą kierującą swoją ofertę przede wszystkim do Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Zajmujemy się wspomaganiem procesów biznesowych naszych...

Kategoria: Agencje marketingowe Badania marketingowe Przejdź do wizytówki
Je­ste­śmy ze­spo­łem łą­czą­cym kom­pe­ten­cje mar­ke­tin­go­we, fi­lo­lo­gicz­ne i pro­jek­tanc­kie z do­świad­cze­niem w dzie­dzi­nie me­diów spo­łecz­no­ścio­wych, blo­gów i PR. Dzię­ki temu mo­że­my two­rzyć i pro­mo­wać marki w cza­sie no­wych me­diów w pełni...

Kategoria: Agencje interaktywne Agencje marketingowe Copywriting Przejdź do wizytówki
Połączenie szerokiego wachlarza usług i planowanie działań sprzedaży wspólnie w zespole sprzedawców, marketingowców, "PR-owców" i doświadczonych menedżerów to najbardziej efektywny sposób do osiągnięcia Twoich celów biznesowych....

Kategoria: Agencje marketingowe Media Przejdź do wizytówki
PHU MAUVER powstał po to, aby umożliwić Twojej firmie skuteczne zaistnienie na rynkach krajów byłego ZSRR. Z naszą pomocą zdobędą Państwo informacje o interesujących Was branżach, rzetelną analizę szans i zagrożeń. Dzięki szerokiej, wypracowanej przez lata sieci kontaktów na...

Kategoria: Agencje marketingowe Badania marketingowe Przejdź do wizytówki
Agencja Marketingowa AMWizerunek Sp. z o.o. powstała w wyniku połączenia doświadczenia oraz kreatywności grupy młodych zapaleńców, którzy pragną dzielić się swoimi pomysłami i przenosić je w świat profesjonalnej reklamy. Wspólne doświadczenie połączone z kreatywnością oraz ze...

Kategoria: Agencje marketingowe Przejdź do wizytówki
Podstawową ideą założenia firmy było przekształcenie "domniemanych" wyników działań na polu e-marketingu w wyniki wymierne, oparte na liczbach. Od tego czasu codziennie udowadniamy, że pozyskiwanie zainteresowanych i klientów na łamach internetu, poparte odpowiednią...

Kategoria: Agencje marketingowe Media Przejdź do wizytówki
Grupa kapitałowa Arteria SA jest liderem rynku usług outsourcingu sprzedaży i obsługi klienta w Polsce. Świadczy usługi w oparciu o własne 800-stanowiskowe call center, 600 mobilnych handlowców oraz 70 punktów sprzedaży (łacznie ponad 2 tys. osób). Autorska platforma systemowa...

Kategoria: Agencje marketingowe Przejdź do wizytówki
<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  >